Bơm thực phẩm
VAN CÔNG NGHIỆP
Bơm màng khí nén
Van công nghiệp
Hệ thống bơm li tâm

Dự án

Nhà máy thực phẩm Farina, cung cấp hệ thống bơm Chocolate và tương ớt

14:30 | 17/11/2015
Huy Thanh Tech tư vấn, thiết kế, chọn sản phẩm và lên phương án thi công cho nhu cầu lắp đặt mới hệ thống bơm cấp liệu thực phẩm vào các máy...

Đối tác

  • KSB valve
  • DYI SHENG Diaphragm pump
  • U-TECH Machinery
  • J&S Valve
  • DONJOY Sanitary Pump